W Świąteczny Czas – insygnia biskupie w tradycji chrześcijańskiej

Na co dzień student filologii hebrajskiej w Toruniu. Insygnia biskupie i szaty kolekcjonuje od około 6 lat. Kolekcja liczy ponad sto różnych eksponatów związanych nie tylko z duchowieństwem Kościoła Katolickiego. Do najciekawszych eksponatów w zbiorach reprezentujących insygnia biskupie należą: krzyż Biskupów Jana Obłąka i Andrzeja Śliwińskiego (krzyża używał najpierw bp. Obłąk, a potem A. Śliwiński). Ofiarował go Jan XXIII – papież w roku 1962. Także pierścień Biskupa Józefa Pazdura-seniora Archidiecezji Wrocławskiej. Oraz pierścień Kard. Andrzeja Marii Deskura – przyjaciela Jana Pawła II.

Czytaj więcej