KEPI BLANC – Miesięcznik Legii Cudzoziemskiej

“Kepi Blanc” czyli magazyn Legii Cudzoziemskiej powstał w 1947 roku w  Sidi-bel-Abbès w Algierii na kilka dni przed Camerone czyli Świętem Legii Cudzozieskiej. Mimo że było to kilka dni przed 30 kwietnia, to jednak ta właśnie data jest uznawana za dzień założenia tego ciekawego periodyku.

Tekst: Paweł Adamczyk –  Muzeum  LÉGION ÉTRANGÈRE

Zdjęcia: archiwum Autora, magazyn “Kepi Blanc”

Głównymi założycielami pisma byli kapitanowie Hallo i Gheysens, ten ostatni przedstawił osobiście pierwszy numer  pułkownikowi Gaultier – dowódcy DCRE. Założeniem pisma było przedstawienie historii, tradycji oraz życia w regimentach Legii Cudzoziemskiej. Pismo miało informować legionistów o bieżących sprawach a także opisywało konflikty w których żołnierze formacji brali udział. Przez wiele lat pismo zmieniało swój wygląd, dochodziły nowe działy oraz tematy, ale pierwotne założenia jego redaktorów pozostały aktualne do dnia dzisiejszego.

Kepi Blanc nie było jednak pierwszym pismem Legii. Camerone, czyli święto Legii obchodzone 30 lipca 1912 roku było dniem, kiedy po raz pierwszy ukazał się miesięcznik “La Légion étrangère” Było to pierwsze oficjalne wydawnictwo byłych legionistów we Francji jak i tych pozostających w koloniach. Siedziba redakcji znajdowała się w Paryżu a finansowanie odbywało się poprzez abonament. W latach trzydziestych formuła pisma zmieniła się na dwumiesięcznik a siedziba redakcji została przeniesiona do Marsylii. Gazeta ukazywał się w takim kształcie do 1939 roku. Od 1945 roku nazwa uległa zmianie a gazeta  ukazywała się pod nazwą  Vert et Rouge. Rozpoczęcie działań wojskowych w Indochinach dało pole do działania wileu redaktorom i korespondentom wojennym  “Vert et Rouge”. Silnie rozwinął  się w tym czasie dział fotoreporterski. Bardzo dobre artykuły z pola walki plus zdjęcia znacznie uatrakcyjniły to czasopismo. Magazyn w takim kształcie ukazywał się do 1959 roku. Oprócz wspomnianego “La Légion étrangère” i “Vert et Rouge” ukazywały się także lokalnie pisma wydawane w regimentach. „Sept Flammes” wydawany był przez 2. Kompanię 2REI oraz „La Liaison” wydawany przez 1REC.

Ilość pojawiających się pism stanowiła dla dowództwa pewien problem. Należało podjąć decyzję o połączeniu wszystkiego, co powstawało w jednostkach, w jedno odpowiednio reprezentujące legię wydawnictwo i przeznaczone dla całej Legii Cudzoziemskiej. Na wniosek pułkownika Gaultier, 30 kwietnia 1947r. wydano pierwszy numer “Kepi Blanc”. Siedziba redakcji mieściła w kolebce Legii Cudzoziemskiej – Sidi-bel-Abbès w Algierii. Symboliczna też była ulica, przy której znajdowała się redakcja  3 de la rue Faurax. Faurax był jednym z dowódców Legii podczas kampanii w Dahomeju w 1892 roku. Pierwsza drukarnia Roidot znajdowała się przy Pl.Carnot a w późniejszym czasie przeniesiona została do koszar Viénot w Sidi-bel-Abbès.

Legionista podczas pracy w drukarni Sidi-bel-Abbès


Transport magazynów Kepi Blanc z drukarni Sidi-bel-Abbès


Załadunek skrzyń na statek  z magazynem Kepi Blanc – Sidi-bel-Abbès

Obecnie siedziba redakcji mieści się w Aubagne, w głównym regimencie Legii – 1RE. Przez 64 lata istnienia zmieniał się wygląd oraz format pisma. Z biegiem czasu pojawiły się dobre technicznie, zdjęcia kolorowe. Przez lata zmieniało się także logo gazety oraz jego umiejscowienie. Poniżej kilka przykładów:


Logo w latach 1947-1954


Logo w latach 1954-2012

Od stycznia 1995 roku wraz z numerem 552, gazeta wydawana jest w formacie A4, co w głównej mierze ma ułatwić wysyłkę, gdyż pismo  rozprowadzane jest głownie  w postaci abonamentu. Dla legionistów czynnej służby, pozostających w regimentach, dostępne jest bezpłatnie.


Kepi Blanc –wydanie z okazji 60-tej rocznicy powstania


Odznaka wydana z okazji 60-tej rocznicy powstania magazynu.

Od maja 2001 roku pismo ulega zmianom w zakresie marketingu i zarządzania podlegając służbom cywilnym, jednak samo redagowanie nadal pozostaje w gestii legionistów. Obecny wygląd pisma to 72 strony w kolorze, opisujące życie we wszystkich regimentach Legii Cudzoziemskiej. Możemy tu znaleźć stałe rubryki dotyczące codziennych spraw i wydarzeń w danym regimencie, bieżące informacje o działaniach bojowych prowadzonych obecnie przez legionistów oraz wiele artykułów historycznych.

Rozmieszczenie jednostek Legii Cudzoziemskiej prezentowane w magazynie

Ciekawym działem gazety jest biuletyn informacyjny FSALE – Fédération des Sociétés d’Anciens de la Légion étrangère (z j. fr. – Federacja Stowarzyszeń Weteranów Legii Cudzoziemskiej) Zamieszczane są tu informacje o działalności stowarzyszeń byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej z różnych krajów. Pojawiają się tez polskie akcenty. W zeszłym roku w numerach 733 i 734 znajdujemy artykuły o wizycie naszego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce w ambasadzie francuskiej w Warszawie. Wydarzenie miało miejsce 14 lipca z okazji Zburzenia Bastylii.

Innym ciekawym działem który zawsze pojawia się na końcu każdego numeru, jest prezentacja legionistów, którzy kończą służbę. Od nie dawna, oprócz zdjęć grup legionistów odchodzących do cywila wykonywanych pod monumentem w Aubagne,   prezentowane są sylwetki tych, którzy spędzili w Legii ponad tzw. “5 service” (1 service to 5 lat służby – przyp.Autora)

Obecnie magazyn jest prenumerowany w 66 krajach. Wśród abonentów znajdują się nie tylko byli legioniści ale i osoby z poza Legii Cudzoziemskiej, które z zainteresowaniem śledzą historię oraz dzień codzienny legionistów. Wiele artykułów jest wykorzystywanych przez historyków, dla których magazyn jest świetnym źródłem wiadomości z pierwszej ręki. Przez wiele lat pracy nad gazetą, “Kepi Blanc” stało się w pełni profesjonalnym pismem, które pozwala lepiej poznać tą legendarną formację, jaką jest przecież francuska Legia Cudzoziemska.

Paweł Adamczyk

Bibliografia: zbiory własne autora, magazyn “Kepi Blanc