Karty pocztowe z serii „Wojsko Polskie” Siedleckiego Klubu Kolekcjonera

Pomysł zrodził się w roku 2002 z inicjatywy prezesa klubu Sławomira Kordaczuka oraz Bogusława Mitury – siedleckiego kolekcjonera…

Tekst: Tomasz Nasiłowski – Muzeum Tomkowe Zbiory

Zdjęcia: Zbiory Autora

B. Mitura udostępnił fotografię pochodzącą ze swojego rodzinnego zbioru, przedstawioną na pocztówce numer 1:

Tak rozpoczęła się seria WOJSKO POLSKIE 1918-1939. Początkowo wydawano jedną bądź dwie pocztówki co kilka miesięcy. Należy podkreślić, że koszty druku pokrywali właściciele prezentowanych zdjęć, rodziny bohaterów pocztówek, sponsorzy, członkowie klubu, jego sympatycy… I tak pozostało do dziś, tak jak i ramówka kartek – zdjęcie z nazwą i miejscem stacjonowania jednostki, odznaka bądź emblemat jednostki, na rewersie informacje dotyczące prezentowanej fotografii, tło historyczne.

Pomysł okazał się być na tyle ciekawy i nowatorski, że wraz ze wzrastającym zainteresowaniem i popytem nabierał rozmachu, do 2009 roku wydano 200 kartek. Cykl został zakończony, co uświetniono wydawnictwem albumowym prezentującym kolekcję. Równolegle został rozpoczęty cykl pocztówek WOJSKO POLSKIE 1939 – 1945 ( od 2005 roku).

Ta seria jest wydawana w dość małym tempie, do tej pory ukazało się 16 pocztówek. Względy są dość prozaiczne, mała ilość fotografii. Ludzie działający w podziemiu rzadko pozowali przed obiektywem. Z powodu dużego zainteresowania wydawnictwem postanowiono natychmiast po zakończeniu serii pocztówek omówionej na wstępie rozpocząć nową pod hasłem WOJSKO POLSKIE 1914-1939, w maju 2009 roku ukazała się pierwsza karta:

Do chwili obecnej ukazało się 77 sztuk. Tyle faktów. Od siebie dodam, że moja przygoda z Klubem Kolekcjonera zaczęła się właśnie od pocztówek, przypadkowo zobaczonych u znajomego. Po obejrzeniu kilku i przeczytaniu tekstu na rewersie zachorowałem na chęć posiadania wszystkich które się ukazały. Długo to trwało ale jestem szczęśliwym posiadaczem całej pierwszej serii oraz pozostałych wydanych do chwili obecnej.

Co mnie w nich urzeka? Są to 293 kartki – karty z historii Polski, wojska, historii często lokalnej, zapomnianej, także historii wielkiej a przedstawionej w niezwykle atrakcyjny i ciekawy sposób. Są tu losy ludzi niezwykłych, patriotów, ginących za to w co wierzyli, znanych i nie znanych ale jakże wielkich … Dodatkowo pocztówki są wręcz encyklopedią umundurowania, uzbrojenia, sprzętu i odznak wojska II RP. Myślę, że nie są to tylko moje odczucia, coraz częściej nasze pocztówki pojawiają się na aukcjach, giełdach, wystawach i cieszą się sporym zainteresowaniem i wzięciem.

Na zakończenie cytat z publikacji wydanej z okazji 10-lecia klubu: „Chwała tym, którzy przygotowali i wydali serię pocztówek Jednostki Wojska Polskiego”. Są to słowa Zdzisława Ruszela, wybitnego krakowskiego kolekcjonera. Z niecierpliwością czekam na następne pocztówki, które Wam zaprezentuję i mam nadzieje, że będzie to „niekończąca się opowieść”.