Odznaka spadochronowa wojsk powietrzno-desantowych ZSRR i jej naśladownictwo na świecie

Pierwsze próby wykorzystania skoków spadochronowych do celów wojskowych w Związku Sowieckim miały miejsce w marcu 1931 roku. Już w styczniu 1932 roku powstają cztery pierwsze oddziały desantowe, a w roku następnym zorganizowana została 3 Powietrznodesantowa Brygada Specjalnego Przeznaczenia.

Czytaj więcej