Znak Polski Walczącej w medalierstwie – 70 lat „Kotwicy”

Można zaryzykować stwierdzenie, że „Kotwicę” zna ogromna większość Polaków – tych, którzy poznali tragedię lat wojny i okupacji jak i tych, którzy wojnę znają z lekcji historii. I choć dla niektórych może ona kojarzyć się z walką z komuną w latach ’80, to beż wątpienia jest ona jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich symboli.

Czytaj więcej