W 85 rocznicę uznania Mazurka Dąbrowskiego za hymn państwowy Polski – historyczne nagrania

Z okazji rocznicy, realizowany jest projekt zmierzający do  udokumentowania historii naszego Hymnu Narodowego. Zanim poznamy naukowe opracowanie poświęcone Mazurkowi, powstające w oparciu także o zbiory prezentowane w serwisie MyViMu.com, dowiedzmy się nieco od samego ich właściciela.

Czytaj więcej